Afspraken
Orthodontist

Sinds geruime tijd wenst onze orthodontiste nog enkel jonge kinderen te behandelen. Aangezien deze meestal nog school lopen,  is het voor ons onmogelijk om iedereen na de schooluren te behandelen.  De eerste raadpleging vindt dan ook altijd plaats tijdens de schooluren. Deze duurt ongeveer een uur. Raadplegingen die meer dan een kwartier duren gaan ook steevast door tijdens de schooluren. Om dezelfde reden plannen we een eerste raadpleging nooit tijdens schoolvakanties. Wij hopen op je begrip hiervoor.

Op die manier krijgt iedereen de kans om ook na de schooluren op een gewone raadpleging van 15 minuten te komen. Raadplegingen voor uitneembare apparatuur, raadplegingen tussendoor voor het verhelpen van kleine ongemakken en raadplegingen tijdens de stabilisatiefase kunnen steeds doorgaan na de schooluren. Alle andere gewone raadplegingen van 15 minuten gaan afwisselend tijdens en na de schooluren door. 

Bij afwezigheid zonder voorafgaandelijk verwittigen gaat de volgende raadpleging steeds door tijdens de schooluren en zijn wij genoodzaakt je raadpleging aan te rekenen. 

Gelieve minimum 48 uur op voorhand te verwittigen indien je niet aanwezig kan zijn op de raadpleging. Op die manier kunnen vrijgekomen plaatsen in de agenda optimaal benut worden om andere patiënten te helpen.

Mondhygiëne

Een goede mondhygiëne is een must! Altijd, maar zeker tijdens een orthodontische behandeling. Tandenpoetsen kan je dan ook voor je raadpleging aan de lavabo aan de poetsmuur. Dit hoef je niet te vragen. Breng je tandenborstel mee! Tandpasta hoeft niet noodzakelijk. 

In geval van nood zijn in de praktijk wegwerptandenborstels te verkrijgen. Aarzel niet om ernaar te vragen.

Tip voor de ‘vergeetkousen’: vraag de praktijkassistent om je tandenborstel op te bergen in je persoonlijk ‘modelbakje’. 

Medewerking

Je behandeling kan maar slagen indien je zelf ook actief meewerkt! 

Voor uitneembare apparatuur geldt uiteraard dat deze pas werkt als hij gedragen wordt. Ook bij vaste apparatuur kan het zijn dat je zelf elastiekjes moet vervangen of een extra apparaat moet dragen. Let goed op wanneer je de instructies krijgt!