Algemene Informatieverplichting Tandheelkunde

Informatie voor de patiënt. 

 


Christina Bekkers – Algemeen Tandarts – 3-84376-35-001

De Tandem BV. – BE0894.160.450

Adres maatschappelijke zetel 

Buntjesstraat 5

3583 Paal

Praktijkadres

Pater Carremansstraat 4

3583 Paal

011/740.242

www.gcdetandem.be

info@gcdetandem.be

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering : 

AMMA

Protectas

Zelliksesteenweg 12

1082 Brussel

Bevoegde Toezichthoudende autoriteiten:

* Visum : FOD Volksgezondheid, directoriaat-generaal gezondheidsberoepen

* RIZIV : galileelaan 5/02,1210 Brussel

* Erkenning bijzondere beroepstitel : Agentschap Zorg en gezondheid,

Afdeling Informatie en Zorgberoepen, Koning Albert II-laan 35/38, 1030 Brussel 

* Vergunning tandradiografie : Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC), Ravenstein36, 1000 Brussel 

Christina Bekkers is partieel geconventioneerd. 

Niet Geconventioneerd op 

Donderdag van 10u30 tot 12u00 en van 14u30 tot 16u00

Vrijdag         van 10u30 tot 12u00 en van 14u30 tot 16u30

In overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, is de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van toepassing op alle gegevens die met uw tandarts worden uitgewisseld.