Buteyko

Logo 512x512_transbg

https://www.facebook.com/Posturepro/videos/stimulate-you-vagus-nerve/294207128340402/

Here are four things that you can do at home to activate your vagus nerve and put the brakes on your stress response:
1️⃣ Gargling
One easy and simple way to activate your vagus nerve is by simply gargling with water.
When you gargle with water, not only are you exercising the muscles of your soft palate, but you’re also activating the region of your nervous system that controls those muscles, known as the vagus nerve. Try warm or cold water and see which one works best for you!
2️⃣ Belly Massage
In addition, the vagus nerve also sends information from our digestive system to our brain. So another great way to activate your vagus nerve safely and noninvasively is by a gentle belly massage. Lightly push and move your hand around your belly and feel if you have any areas of tension.
If you do, and if you find any painful points, gently apply pressure there while taking deep conscious breaths into those areas.
3️⃣ Breathing
A simple thing you can do is to breathe. Breathe in for 5 seconds and out for 10 seconds. When you do this, you literally blow out more carbon dioxide, thereby reducing the overactivity of your mesencephalon.
4️⃣ Vibration. Using vibration is another another way to target the muscles of your soft palate. You can easily do this with a plastic card. Put it in your mouth bite on it firmly and quickly create a vibration by moving up and down (as seen in this video) The device used in this video is call a vagal activator and can be found here: shop.posturepro.co/products/vagal-stimulation
Let me know which one of these exercises – 1️⃣ – 2️⃣ – 3️⃣ – 4️⃣ works best for you!

https://www.facebook.com/Posturepro/videos/stimulate-you-vagus-nerve/294207128340402/

IBF Breathing app

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.paras.ibfapplication&hl=nl&gl=US&pli=1

Wanneer molaren (de kiezen) de occlusie mogelijk maken, gaat het infantiele slikgedrag over in het volwassen of somatisch slikken. De onderkaak wordt gefixeerd door de occlusie van de gebitsbogen. Een infantiel slikpatroon bij vast voedsel wordt bij jongeren en volwassenen als abnormaal beschouwd.

https://www.slideserve.com/adin/deglutition-swallowing

Sluit je lippen

Neem hiervoor een knoop aan een touwtje. Plaats de knoop vlak achter de lippen en sluit de lippen om de knoop (Let op: NIET achter je tanden). Trek voorzichtig aan het touwtje en probeer 10 tellen de lippen aan te spannen. Doe dit 10 -15 keer per oefenmoment..

Adem door je neus

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Juiste tonghouding

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Juist slikken

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.


 • Hoe het werkt

  Wachten totdat alle tanden van het permanente gebit zijn doorgekomen om de behandeling met een beugel te beginnen, kan helaas leiden tot onherstelbare schade die niet alleen de tanden aantast, maar ook de algehele gezondheid en ontwikkeling van het kind.

  Afwijkende myofunctionele gewoonten (afwijkende mondgewoonten) zijn al zichtbaar voordat alle tanden van het permanente gebit doorkomen, wat betekent dat behandeling van de oorzaken veel vroeger kan worden gestart dan met oorspronkelijk dacht. Dit kan al vanaf een leeftijd van 3 jaar.

 • Myobrace® is ontworpen om deze afwijkende myofunctionele gewoonten te behandelen door kinderen te leren door hun neus te ademen, de tong op de juiste plek in het verhemelte van de mond te laten rusten, op de juiste manier te slikken en daarna verder te gaan met het verbreden van de kaken zodat ze tot hun volledige en juiste afmeting kunnen uitgroeien. Dit resulteert in voldoende ruimte voor de tanden, waardoor ze op natuurlijke wijze recht doorkomen en vaak zonder dat een beugel nodig is.

 • Het Myobrace® Systeem bestaat uit een reeks intra-orale appliances die elke dag gedurende een 1 plus ‘s nachts tijdens het slapen worden gedragen. De appliances helpen bij het corrigeren van afwijkende mondgewoonten en het verbreden van de boogvorm terwijl er lichte druk wordt uitgeoefend om de tanden en kaken uit te lijnen. De afzonderlijke appliances worden afhankelijk van de leeftijd en soort orthodontisch probleem van het kind gebruikt. Daarnaast wordt het voorlichtingsprogramma voor de patiënt, ook wel Myobrace® Activiteiten genoemd, gebruikt om de myofunctionele gewoonten die een onjuiste tand- en kaakontwikkeling veroorzaken verder te corrigeren. Deze oefeningen moeten tweemaal per dag worden uitgevoerd, naast het dragen van de Myobrace® appliance, en bestaan uit een reeks ademhalings-, tong-, slik-, lip- en wangoefeningen.

 • Fase 1 – Gewoontecorrectie

  In de eerste fase van de Myobrace® behandeling vindt correctie van gewoonten plaats. Daarbij wordt de patiënt geleerd om door de neus te ademen in plaats van door de mond, de tong op de juiste plek te laten rusten, op de juiste manier te slikken en de lippen op elkaar te houden als er niet wordt gegeten of gesproken. Door ons te richten op het corrigeren van deze mondgewoonten die scheve tanden en een slechte kaakgroei veroorzaken, krijgt het kind de beste kans om zijn/haar kaken tot hun juiste en volledige afmeting te laten groeien. Hierdoor kunnen de tanden recht door komen en wordt vaak de noodzaak voor een beugel op latere leeftijd weggenomen.

 • Fase 2 – Boogontwikkeling

  Naast het corrigeren van gewoonten kan er aanvullende boogontwikkeling vereist zijn om de bovenkaak te verbreden, zodat er voldoende ruimte ontstaat voor de tanden en de tong. Het kan kinderen met onderontwikkelde kaken die ouder zijn dan 7 jaar worden aanbevolen om in combinatie met het Myobrace® Systeem, appliances te gebruiken zoals Biobloc of het  Farrell Bent Wire System™ (BWS™) om aanvullende kaakontwikkeling te verkrijgen. Dit zal het behandelproces zal bespoedigen. Myolay™ is geschikt voor de jongere leeftijdgroepen en wordt samen met de Myobrace® gebruikt.

 • Gezondheidsvoordelen

  Reguliere ziekten die mogelijk een goede behandeling met de Myobrace® appliance in de weg staan, kunnen de behandeling ernstig vertragen en een succesvol resultaat voorkomen. Naast het uitlijnen van tanden en kaken en het verbeteren van de gezichtsontwikkeling, kan een pre-orthodontische behandeling met Myobrace® extra gezondheidsvoordelen bieden. Dit doordat problemen worden aangepakt die zijn gerelateerd aan dysfunctie van de luchtwegen. Ook krijgen kinderen voorlichting over goede voedingsgewoonten waardoor ze kunnen uitgroeien tot hun volle genetische potentieel.

 • Voedingsprogramma

  Het Myobrace® Systeem biedt ook een serie video’s waarin aan het kind wordt uitgelegd waarom goede voeding nodig is om tandbederf te voorkomen, de kaakontwikkeling te verbeteren en op welke manier dit bijdraagt aan de groei van natuurlijke rechte tanden. Dit is tegenwoordig nóg belangrijker in een tijdperk waarin tandbederf toeneemt door de hoge mate van toegevoegde suiker in verwerkte producten en de hoge mate van consumptie van lege voeding. Om de beste resultaten met een Myobrace® behandeling te behalen, kan men het beste een gezond dieet volgen.

 • Modern onderzoek toont aan dat scheve tanden en een slechte kaakontwikkeling niet door erfelijke factoren worden veroorzaakt.

  Myobrace® focuses on treating the underlying causes, unlocking natural growth and development.

 • Wat is de oorzaak van scheve tanden?

  Het merendeel van de kinderen  heeft nu scheve tanden, die vanaf de leeftijd van 5 jaar zichtbaar zijn en vaak worden toegeschreven aan erfelijke factoren. Maar in plaats van de genen de schuld te geven van scheve tanden en een slechte kaakontwikkeling, heeft modern onderzoek bewijs geleverd dat in de richting van andere oorzaken wijst.

  Mondademen, tongpersen, infantiel slikken en duimzuigen (ook wel afwijkende myofunctionele gewoonten genoemd) zijn de ware oorzaken.

  Ook allergieën, astma en open mondgedrag kunnen bijdragen aan een onjuiste ontwikkeling van de kaken. Tijdens het opgroeien hebben de meesten van ons een of meer van deze myofunctionele problemen ondervonden, die de oorzaak kunnen zijn geweest van een onjuiste tand- en gezichtsontwikkeling.

 • Malocclusie (slecht uitgelijnde tanden)

  Tanden groeien niet toevallig scheef en het meest actuele bewijs laat zien dat de meeste gebitsproblemen het gevolg zijn van een onjuiste kaakontwikkeling.

 • Deze beperkte ontwikkeling die op elke vroege leeftijd kan worden vastgesteld, beperkt de ruimte die beschikbaar is voor doorkomende tanden en voorkomt dat ze in hun ideale natuurlijke positie doorkomen.

 • Traditionele orthodontische behandeling voor scheve tanden, of malocclusie zoals het door deskundigen wordt genoemd, wordt vaak uitgesteld totdat alle tanden van het permanente gebit zijn doorgekomen ongeveer rond de leeftijd van 12 jaar. En helaas lossen beugels en tanden trekken in de tienerjaren de onderliggende gezondheidsproblemen niet op. De kinderen die hierboven zijn afgebeeld zijn slechts 4 tot 5 jaar oud en het is nu al te zien dat er te weinig plaats is voor hun melkgebit waardoor hun tanden scheef groeien. Daarom zal er ook onvoldoende ruimte zijn om alle tanden van het permanente gebit goed passend in de juiste uitlijning te krijgen. Dat komt niet omdat de tanden te groot zijn, maar komt meer doordat de kaken zich niet voldoende hebben ontwikkeld. Omdat de permanente tanden groter zijn, zullen ze door ruimtegebrek niet in de kleinere kaken passen.

  Bij traditionele orthodontie wordt niet naar deze oorzaken gekeken en richt men zich er alleen op om de tanden in een rechtere positie te drukken. Gebrek aan ruimte heeft geleid tot de algemene praktijk van het uittrekken van gezonde tanden van het permanente gebit, wat een ingevallen gezichtsprofiel tot gevolg kan hebben en na verloop van tijd iemand er ouder doet uitzien dan verwacht. Deze schadelijke aanpak leidt er ook vaak toe dat het probleem van scheve tanden terugkeert, tenzij er een permanente draad op de tanden wordt gelijmd. Dit omdat de onderliggende oorzaken niet worden aangepakt.

 • Je begint met behandelen wanneer je afwijkende mondgewoonten ontdekt die voor problemen zullen gaan zorgen en je pakt die gewoonten aan, niet de tanden.”

  Dr. Barry Raphael Orthodontist (Clifton, New Jersey, V.S.)
 • Gezondheid en ontwikkeling

  Als het kind door de mond ademt, zal de tong niet in het verhemelte van de mond rusten, wat vaak leidt tot een onderontwikkelde bovenkaak en wat de groei naar voren van de onderkaak beperkt. Naast de zorg over scheve tanden, kan een onjuiste ontwikkeling van de bovenkaak ook invloed hebben op de ademhaling van het kind doordat de luchtwegen worden geblokkeerd.

  Vroege evaluatie van de tekenen van een slechte kaakontwikkeling wordt steeds vaker een behandeloptie die tandartsen, orthodontisten en medische behandelaars gaan gebruiken.

Buiten de aantasting van de kaak- en gezichtsontwikkeling erkent de medische beroepsgroep nu ook dat mondademhaling niet normaal is en ook een van de hoofdoorzaken van Slaap afhankelijke ademhalingsstoornissen (SAAS)-problemen. Onder de symptomen vallen snurken, ochtendmoeheid en leerproblemen met extreme gevallen waarbij de ademhaling ‘s nachts soms stopt. Dit is de medische aandoening die obstructief slaapapneu (OSA) heet. Als de problemen onbehandeld blijven, kan SAAS leiden tot aanzienlijke en ernstige gezondheidsproblemen die, eenmaal volwassen, een slechtere kwaliteit van leven kan veroorzaken.


De symptomen die vaak in verband gebracht met Slaap afhankelijke ademhalingsstoornissen (SAAS) kunnen zijn:

 • Ontwikkelings- en gedragsproblemen
 • Snurken
 • Naar adem happen
 • Obstructief slaapapneu
 • Onderbroken slaap

Voedingsgewoonten

In de jaren ’30 ontdekte een Amerikaanse tandarts, Dr. Weston A. Price, dat de oorzaken van tandbederf, kaakgroei en tanduitlijning sterk verband hielden met de toenmalige ‘moderne voeding’. Hoewel scheve tanden in overvloed voorkwamen in de Verenigde Staten, besloot hij om verschillende etnische groepen over de hele wereld te onderzoeken en kwam erachter dat die groepen die nog steeds een primitievere voeding nuttigden GEEN tandbederf, grotere kaken en een rechter gebit hadden. Dit schreef hij toe aan zowel de hardheid van het voedsel als de voedingswaarde ervan, die tot wel 10 keer hoger was. Er zijn tegenwoordig veel kinderen met gaatjes in hun tanden (dat noemen we ook wel tandbederf) die niet weten hoe dat komt en hoe ze dat kunnen voorkomen. Een goed dieet is belangrijk voor optimale gezondheid en ontwikkeling.