top of page

 

Informatie voor de patiënt. 

 

Marielle Alewaters

Tandarts-Specialist in de Orthodontie

3-84307-007

 

Co-Creating Health Foundation BV.

BE0475.600.007

 

Adres maatschappelijke zetel = Praktijkadres

Pater Carremansstraat 4

3583 Paal

011/740.242

www.gcdetandem.be

info@gcdetandem.be

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering : 

AMMA

Protectas

Zelliksesteenweg 12

1082 Brussel

Bevoegde Toezichthoudende autoriteiten:

* Visum : FOD Volksgezondheid, directoriaat-generaal gezondheidsberoepen

* RIZIV : galileelaan 5/02,1210 Brussel

* Erkenning bijzondere beroepstitel : Agentschap Zorg en gezondheid,

Afdeling Informatie en Zorgberoepen, Koning Albert II-laan 35/38, 1030 Brussel 

* Vergunning tandradiografie : Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC), Ravenstein36, 1000 Brussel 

Marielle Alewaters is niet geconventioneerd. 

Tijdens de bespreking van de orthodontische behandeling wordt een geschreven honorariumoverzicht meegeven. 

In overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, is de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van toepassing op alle gegevens die met uw tandarts worden uitgewisseld. 

bottom of page