Een orthodontist zet je tanden recht en corrigeert tevens de positie van je boven- en onderkaak. De eerstelijns tandarts werkt samen met een tweedelijns orthodontist. Een erkende orthodontist volgde vier jaar specialisatie aan de universiteit.

In de functionele orthodontie streven we naar een juiste balans en functie van al de betrokken elementen. Goed ontwikkelde tandenbogen, een correcte positie van de onderkaak in relatie tot de bovenkaak en de juiste verticale hoogte dragen bij tot een evenwichtige functie van hoofd-, nek- en aangezichtsspieren.

Indien we op voldoende jonge leeftijd beginnen met ruimte te maken voor de doorbrekende tanden, moeten er zelden tanden getrokken worden. Uitzonderlijk is dit aangewezen bij zeer ernstig plaatsgebrek. Het is een echte meerwaarde om al je tanden te kunnen behouden.

We zullen er ook alles aan doen om chirurgie te vermijden. Dat lukt meestal als we de nadruk leggen op een gebalanceerde functie op elke leeftijd. Dan werken we op de relatie tussen de tanden, de kaakgewrichten en de totale lichaamshouding. Als je het hele lichaam in balans brengt, verloopt de orthodontische behandeling veel vlotter. Ook is het risico kleiner dat de tanden terug verschuiven naar hun oorspronkelijke foute positie.  

Terugbetaling ziekenfonds

Het RIZIV voorziet een gedeeltelijke terugbetaling van de orthodontische behandeling, op voorwaarde dat je het aanvraagformulier bij uw ziekenfonds binnenbrengt vóór de vijftiende verjaardag van je kind.

Daarnaast geven de meeste ziekenfondsen een extra tegemoetkoming (AVR).

Ook kan je bij vele ziekenfondsen een betalend tandplan afsluiten. Voor een othodontische behandeling is er een wachttijd van 1 jaar.  

Tijdens het eerste consult wordt uitgebreid uitgelegd wat de kostprijs van de behandeling en de daaraan gekoppelde terugbetaling inhoudt. Het aanvraagformulier voor het RIZIV wordt meegegeven bij de bespreking van het behandelingsplan.

Tweefasenbehandeling

In de functionele orthodontie kunnen we reeds starten bij het jonge kind. Dat is echt waardevol.

Gevolgen van mondademhaling en afwijkend slikgedrag

Functionele problemen zoals mond-ademhaling, afwijkend slikgedrag en foutieve tongpositie liggen zeer vaak aan de basis van de orthodontische afwijking.

Soorten beugels

Hier vind je meer uitleg en tips over de verschillende soorten beugels. Advies bij kleine en grote problemen vind je onder 'wat als...' bij elk type beugel.

Orthodontische afwijkingen

Meer info en foto's over veel voorkomende orthodontische afwijkingen.