informatie-brief orthodontie

Alvorens u binnenkort een fysieke afspraak heeft bij orthodontist Marielle Alewaters is het noodzakelijk dat u ons bepaalde informatie bezorgd en de orthodontist en haar team u informeert over enkele belangrijke zaken aangaande uw behandeling,

uw bescherming en uw veiligheid maar ook die van de andere patiënten en alle praktijk medewerkers. 
Alvorens een consultatie kan plaatsvinden, moet u eerst de onderstaande voorwaarden hebben gelezen en aanvaard

Daar we momenteel nog steeds in de Corona crisis verkeren is het belangrijk dat de behandelend orthodontist en haar team enkele zaken over uw gezondheid en omstandigheden weet. Dergelijke zaken worden door de orthodontist en team met de nodige zorg en plicht van beroepsgeheim verwerkt. 

    • Heeft u de afgelopen dagen één van de volgende symptomen gehad? Verkoudheid? Keelpijn? Benauwdheid? 
       Hoesten-niezen-geur en/smaak verlies? Koorts (meer dan 37.3°). 
    • Heeft u afgelopen maanden Covid 19 gehad? 
    • Is er in uw nabije familie (contacten) iemand die de laatste 14 dagen de volgende symptomen heeft gehad? 
       Verkoudheid? Keelpijn? Benauwdheid? Hoesten-niezen-geur en/smaak verlies? Koorts (meer dan 37.3°)
    • Is er iemand in uw nabije omgeving die het virus Covid 19 actief heeft doorgemaakt? 
    • Heeft u diabetes, heeft u een immuunziekte, bent u hartpatiënt? 
    • Bent u in thuisisolatie?

Indien u op de dag afspraak één van deze vragen positief beantwoordt, gelieve de praktijk telefonisch of via mail te contacteren en te informeren. 

Wat mag u verwachten van uw orthodontist?

De praktijk is momenteel zodanig aangepast dat alle noodzakelijke extra veiligheids- en hygiënemaatregelen zijn getroffen om u als patiënt veilig te kunnen behandelen. Enkel de orthodontist komt dicht bij u, de assistentes behouden de correcte afstand tot u van 1,5 m. 

Dit betekent vooral ook langere tijden tussen de verschillende consultaties en dus veel minder consultaties per dag. 

Momenteel worden daarom ook enkel de lopende controles terug opgenomen en enkel behandelingen uitgevoerd waarbij geen aerosol ontstaat. 

Aerosols zijn minutieuze kleine waterdruppels die als een wolk verspreid worden in de ruimte en die onder andere ontstaan bij behandelingen waarbij tandheelkundige boormachines met waterkoeling gebruikt worden en/of tandsteen verwijderd wordt en de water-luchtspuit (maar ook bij gewoon niezen en hoesten). Dit betekent dat het (her)kleven van blokjes, het verwijderen van blokjes en mogelijks andere behandelingen waarvan de orthodontist beslist dat deze niet kunnen uitgevoerd worden, moeten uitgesteld worden. 

Wat wordt er van u als patiënt verwacht? 
    • Neem de morgen van de dag voor je afspraak je temperatuur.  
            Indien die meer dan 37.3C is, contacteer dan de praktijk zo spoedig mogelijk. Dan hebben we nog de tijd om een
            andere patiënt te contacteren. 
    • Poets voordat u naar de praktijk komt reeds uw tanden, dit kan niet meer in de praktijk 
    • Hou er rekening mee dat het toilet in de praktijk afgesloten is 
    • Kom op tijd naar de praktijk maar wacht buiten (in wagen of op straat) tot enkele minuten voor uw afspraak  
    • Kom alleen binnen, eventuele begeleider wacht best buiten de praktijk
      (max 1 begeleider die niet tot de risicogroep behoort bij jonge kinderen <12j) 
    • Geen jas of tas of gsm mee in behandelkamer 
    • Hou ten allen tijde afstand tot de medewerkers in de wachtzaal en aan het onthaal (social distancing) 
    • Breng uw getekend informed consent document mee naar binnen.  Indien U dit nog niet getekend zou hebben moet

      u dit eerst tekenen 
    • Luister goed naar de instructies van de praktijkmedewerker  
    • Raak geen handgrepen en deuren aan 
    • Bij binnenkomst in de praktijk wordt u gevraagd uw handen te wassen met water en zeep 
    • Indien u zou moeten niezen of hoesten geeft u dit duidelijk aan en doet u dit in uw elleboog of  met een papieren zakdoekje
    • In de behandelruimte dient u uw mond te spoelen met een ontsmettende vloeistof die wat wit schuim kan veroorzaken 
    • Aan de balie zal een nieuwe afspraak gemaakt worden 
    • Betalingen kan per cash of payconic aan de balie 
    • Na de behandeling voordat U de praktijk verlaat, is het noodzakelijk dat u opnieuw uw handen wast met water en zeep