Natuurkundige Anamnese

Uitgebreide Natuurgeneeskundig georiënteerde Anamnese

Uitleg bij de uitgebreide anamneseboog voor natuurgeneeskundig georiënteerde dento-faciale orthopedie en orthodontie ondersteund door Professionele toegepaste kinesiologie.  

Naast de normale klinische onderzoeksmethode gebruiken we de methode van Professionele toegepaste kinesiologie (PAK) om een begeleidend natuurgeneeskundig georiënteerd therapieconcept  uit te werken.   

De Professionele toegepaste kinesiologie verbindt d.m.v. specifieke spiertesten de reguliere geneeskunde met complementaire therapieën.  Zo ontstaan diagnose en therapie, rekening houdende met het ganse lichaam, bruikbaar bij functionele stoornissen.      

De behandelmethoden van de natuurgeneeskunde zijn, ofschoon sinds vele jaren zeer nuttig gebleken, door de heersende wetenschap nog niet geaccepteerd.  Het is algemeen aanvaard dat de reguliere geneeskunde bijzonder efficiënt is voor acute problematiek maar niet voor chronische aandoeningen.  Voor de reguliere geneeskunde zijn voor veel aandoeningen, de oorzaken en in bijzonder de helingsmogelijkheden, niet goed gekend.  Natuurgeneeskundige methoden worden hoe langer hoe meer ingezet daar ze over het algemeen zeer werkzaam kunnen zijn.  

Essentieel voor een succesrijke behandeling is een zo nauwkeurig mogelijke voorgeschiedenis.  Vul a.u.b. de bijgevoegde vragenlijst zeer zorgvuldig in – het gaat om tenslotte om je kind!  Schrijf liever te veel dan te weinig.