Raadpleging:
Orthodontist

Om een duidelijk verloop van de eerste zitting te krijgen, vraag ik je deze informatie door te nemen. Gelieve zeker het aanmeldings- en anamneseformulier in te vullen en mee te brengen. Op het anamneseformulier schrijf je liever te veel dan te weinig. Het gaat tenslotte om je kind. Breng ook de identiteitskaart en een klevertje van het ziekenfonds van je kind mee.

De eerste zitting duurt ongeveer een uur. Ik bekijk of een orthodontische behandeling wenselijk is.                                                                Het onderzoek wordt in drie delen opgesplitst :

  1. Een grondige studie van je mond en aangezicht. Ik bekijk niet enkel de mond maar heel het gelaat en de relatie met de rest van het lichaam d.m.v. specifieke testen.

  2. We maken afdrukken van de boven- en onderkaak. Die zijn noodzakelijk voor het maken van gipsmodellen waarop de studie wordt uitgevoerd. Zij dienen later ook als referentie.

  3. Het radiografisch onderzoek: we nemen een overzichtsfoto om de positie van de tanden in de kaken te bepalen. We nemen een radiografie van je schedel om de vorm en de positie van je kaken t.o.v. elkaar te bepalen. Als er recent – binnen 2 jaar – radiografieën gemaakt zijn bij de tandarts/orthodontist zijn deze waardevol. Gelieve uw tandarts te vragen om ze digitaal door te sturen naar:  info@gcdetandem.be.

Richtprijs: € 370 

In de tweede zitting krijg je het resultaat van de uitgebreide studie, gemaakt aan de hand van de verzamelde gegevens. Via computergegevens en gipsmodellen tracht ik je inzicht te geven in de bestaande problematiek. Ik doe een behandelingsvoorstel en leg dat uit. Je krijgt een prijsofferte indien met een beugel dient gestart te worden. Ook tracht ik al je vragen zo duidelijk mogelijk te beantwoorden. Deze zitting duurt ongeveer drie kwartier. 

Richtprijs: € 250

Na de raadpleging reken je contant af.  Er is geen bancontacttoestel aanwezig.  Er zijn wel voldoende bankautomaten in de naaste omgeving beschikbaar. 

Ik kijk er naar uit je te mogen ontmoeten.