Een raadpleging bij een kinesiologisch werkend hulpverlener is anders dan wat je gewoon bent. Lees dus zeker even, per discipline, wat jij kan verwachten en wat wij van jou verwachten.

Wat als... je een afspraak niet kan nakomen?

Verwittig vooraf dat je niet kan komen. Dan leggen we een nieuwe afspraak vast.

Hoe vroeger je verwittigt, hoe meer keuze je nog hebt. En het is ook fijner voor diegenen die nu jou plaats kan innemen dat die dat even kan plannen.

Orthodontist

Tandarts