Nieuwe patiënt

Logo 512x512_transbg

Een raadpleging bij een kinesiologisch werkend hulpverlener is anders dan wat je gewoon bent. Lees dus zeker even wat jij kan verwachten en wat wij van jou verwachten.

Om een duidelijk verloop van de eerste zitting te krijgen, vraag ik je deze informatie door te nemen. Gelieve zeker het aanmeldings- en anamneseformulier in te vullen en mee te brengen. Op het anamneseformulier schrijf je liever te veel dan te weinig. Het gaat tenslotte om je kind. Breng ook de identiteitskaart en een klevertje van het ziekenfonds van je kind mee.

Intake

Anamnese

De eerste zitting duurt ongeveer een uur. Ik bekijk of een orthodontische behandeling wenselijk is. Het onderzoek wordt in drie delen opgesplitst :

  1. Een grondige studie van je mond en aangezicht. Ik bekijk niet enkel de mond maar heel het gelaat en de relatie met de rest van je lichaam d.m.v. specifieke testen. 

  2. We maken afdrukken van de boven- en onderkaak. Die zijn noodzakelijk voor het maken van gipsmodellen waarop de studie wordt uitgevoerd. Zij dienen later ook als referentie.

  3. Het radiografisch onderzoek: we nemen een overzichtsfoto om de positie van de tanden in de kaken te bepalen. We nemen een radiografie van je schedel om de vorm en de positie van je kaken t.o.v. elkaar te bepalen. Als er recent – binnen 2 jaar – radiografieën gemaakt zijn bij de tandarts/orthodontist zijn deze waardevol. Gelieve uw tandarts te vragen om ze digitaal door te sturen naar:  info@gcdetandem.be.

Richtprijs: € 370 

In de tweede zitting krijg je het resultaat van de uitgebreide studie, gemaakt aan de hand van de verzamelde gegevens. Via computergegevens en gipsmodellen tracht ik je inzicht te geven in de bestaande problematiek. Ik doe een behandelingsvoorstel en leg dat uit. Je krijgt een prijsofferte indien met een beugel dient gestart te worden. Ook tracht ik al je vragen zo duidelijk mogelijk te beantwoorden. Deze zitting duurt ongeveer drie kwartier. 

Richtprijs: € 250

Na de raadpleging reken je af. Betalingen kunnen cash of via payconiq. Er zijn verschillende bankautomaten in de buurt van de praktijk. We werken niet met bancontact of overschrijving.  

Ik kijk er naar uit je te mogen ontmoeten. 

Uitleg bij de uitgebreide anamneseboog voor natuurgeneeskundig georiënteerde dento-faciale orthopedie en orthodontie ondersteund door Professionele toegepaste kinesiologie.  

Naast de normale klinische onderzoeksmethode gebruiken we de methode van Professionele toegepaste kinesiologie (PAK) om een begeleidend natuurgeneeskundig georiënteerd therapieconcept  uit te werken.   

De Professionele toegepaste kinesiologie verbindt d.m.v. specifieke spiertesten de reguliere geneeskunde met complementaire therapieën.  Zo ontstaan diagnose en therapie, rekening houdende met het ganse lichaam, bruikbaar bij functionele stoornissen.      

De behandelmethoden van de natuurgeneeskunde zijn, ofschoon sinds vele jaren zeer nuttig gebleken, door de heersende wetenschap nog niet geaccepteerd.  Het is algemeen aanvaard dat de reguliere geneeskunde bijzonder efficiënt is voor acute problematiek maar niet voor chronische aandoeningen.  Voor de reguliere geneeskunde zijn voor veel aandoeningen, de oorzaken en in bijzonder de helingsmogelijkheden, niet goed gekend.  Natuurgeneeskundige methoden worden hoe langer hoe meer ingezet daar ze over het algemeen zeer werkzaam kunnen zijn.  

Essentieel voor een succesrijke behandeling is een zo nauwkeurig mogelijke voorgeschiedenis.  Vul a.u.b. de bijgevoegde vragenlijst zeer zorgvuldig in – het gaat om tenslotte om je kind!  Schrijf liever te veel dan te weinig.