Tweefasen-
behandeling

De functionele orthodontie is gericht op een vroege behandeling voor kinderen. Aangezien we vaak in twee fasen werken noemt dit de  tweefasenbehandeling.

In de eerste fase, op een leeftijd van 5 tot 9 jaar, behandelen we functionele problemen zoals kruis- en dwangbeten, foutieve gewoontes, afwijkend slikgedrag, luchtwegobstructies.  Ook ernstig plaatsgebrek voor de doorbraak van de blijvende tanden en afwijkingen van het skelet worden nu al best aangepakt.

De sleutel is het herstel van de tongpositie in de bovenkaak, een correct slikpatroon en een juiste ademhaling. Starten in een vroeg stadium voorkomt dat gebitsproblemen zich verder ontwikkelen. De kaakgroei kan dan nog goed worden begeleid. Bij een juiste ademhaling krijg je de juiste gassen in je bloed. Dit beïnvloedt niet alleen hoe goed je kan denken en studeren, maar ook de gezondheid van je organen en lichaamsfuncties. 

Door het herstellen van de juiste werking van je lichaam, van je ademhaling en je slikpatroon, beschermen we je tegen veel kwalen. Soms dien je logopedie te volgen. 

De tweede fase gebeurt na het wisselen, als je alle of bijna alle blijvende tanden en kiezen hebt. Dat is meestal tussen 12 en 15 jaar.

Het doel van de tweede fase van de behandeling is het rechtzetten van je blijvende gebit. Vaak gebruiken we hiervoor een blokjesbeugel. Deze zorgt voor een juiste functie en als gevolg hiervan een mooi esthetisch resultaat. 

Zelfvertrouwen

Door een tweefasenbehandeling krijg je een gezonder gebit. Je kan beter kauwen, praten en je mond sluiten. En wat ook fijn is: rechte tanden en een stralende lach zijn heel goed voor je zelfvertrouwen!