Tweefasen-
behandeling

Logo 512x512_transbg

In de functionele orthodontie starten we bij voorkeur reeds bij het jonge kind. Dat is echt waardevol. We richten ons voornamelijk op een vroege behandeling bij kinderen. Aangezien we dan vaak in twee fasen werken noemt dit een tweefasenbehandeling.

In de eerste fase, behandelen we functionele problemen zoals kruis- en dwangbeten, foutieve gewoontes, afwijkend slikgedrag, luchtwegobstructies.  Ook ernstig plaatsgebrek voor de doorbraak van de blijvende tanden en onevenwicht op structureel, biochemisch en emotionaal vlak worden nu al best aangepakt.

Starten in een vroeg stadium van de gebitsontwikkeling voorkomt dat aanwezige problemen zich verder ontwikkelen. Door ruimte te maken voor de doorbrekende tanden, is het zelden nodig dat later definitieve tanden verwijderd dienen te worden. Uitzonderlijk is dit aangewezen bij zeer ernstig plaatsgebrek. Het is een echte meerwaarde om al je tanden te kunnen behouden. 

Vanaf 3 jaar kan er ingeschat worden of er voldoende ruimte zal zijn voor de doorbraak van de definitieve snijtanden. Vanaf 4-5 jaar kan er bij plaatsgebrek gestart worden met ruimte creëren zodat de blijvende tanden voldoende plaats hebben om hun juiste plaats in te nemen bij doorbraak. 

Kruisbeet vooraan

open beet

overbeet

Kruisbeet zijdelings

Plaatsgebrek

Dwangbeet

Foutieve Tongpositie

Juiste tongpositie

Sleutel is het herstel van de tongpositie in de bovenkaak, een correct slikpatroon en een juiste ademhaling.

Een meerwaarde is dat met een juiste ademhaling je de juiste gassen in je bloed krijgt. Dit beïnvloedt niet alleen hoe goed je kan denken en studeren, maar ook de gezondheid van je organen en lichaamsfuncties.

 Zo kunnen we door het herstellen van de juiste werking van je lichaam, van je ademhaling en je slikpatroon, je beschermen tegen veel toekomstige kwalen. 

De tweede fase gebeurt na het wisselen, als je alle of bijna alle blijvende tanden en kiezen hebt. Dat is meestal tussen 12 en 15 jaar. Het doel van de tweede fase van de behandeling is het netjes op een rij plaatsen van je blijvende gebit. Vaak gebruiken we hiervoor een blokjesbeugel waarmee we elke tand naar zijn juiste plaats kunnen geleiden met als gevolg een mooi esthetisch resultaat. De basis die we hebben gelegd in de eerste fase zoals ruimte creëren voor de doorbraak van de definitieve tanden en het normaliseren van de tongpositie, slikpatroon en ademhaling maken dat de tweede fase vaak een makkie is. 

Een bijkomend voordeel is dat als je het hele lichaam in balans brengt, de orthodontische behandeling veel vlotter verloopt en het risico is kleiner dat de tanden terug naar hun oorspronkelijke foutieve positie verschuiven.  

Zelfvertrouwen

Door een tweefasenbehandeling krijg je een gezonder gebit. Je kan beter kauwen, praten en je mond sluiten. En wat ook fijn is: rechte tanden en een stralende lach zijn heel goed voor je zelfvertrouwen